Tedavi

İnfertil  bir erkeğin tedavi yaklaşımında ve takibinde önemli husus erkek faktörünü mümkünse tamamen normale getirmek veya mevcut spermleri daha iyi bir durumua getirip çocuk sahibi olma yolunda  planlamayı son duruma göre ayarlamaktır. Sperm testi bozuk ve çocuk istemi olan erkeklerde fizik muayenede varikosel varlığı öncelikle bunun düzeltilmesini gerektirir. Varikosel ameliyatı sonrası eşinde bir problem yok ise gebelik oranları % 30 – 35 dir. Sperm parametreleri düzelme oranları da % 60 civarındadır. Bu anlamda sadece kadın faktörü normal olan çiftlerde varikosel ameliyatı ile doğal yoldan gebelik sağlanabilir. Ayrıca üremeye yardımcı teknikler ve özellikle tüp bebek öncesi varikoselektominin yapılması sperm kalitesini etkilemekte ve ICSI başarı oranlarını artırmaktadır. Sonuç olarak tek başına varikosel çocuk istemi olan çiftlerde, cerrahi olarak düzeltilebilir bir infertilite sebebidir ve cerrahi olarak düzeltilmesi önerilmektedir.

 

Varikoseli olmayan olgularda medikal tedaviler planlanabilir. Bunlar içinde sebebe yönelik hormonal tedaviler, stimülasyon tedavileri ve ampirik tedaviler yer alır. FSH, hCG, aromataz inhibitörleri, klomifen sitrat, tamoksifen grubu ilaçlarla yapılan tedaviler spermatogenezin uyarılması, testosteron/östrojen denge bozukluğunun düzeltilmesi, testosteron düşüklüğünün tedavisi durumlarında tercih edilebilir. Genellikle karşımıza azospermi ile gelen hipogonadotropik hipogonadzmli hastalarda sabırlı bir hormonal tedavi menide sperm çıkarabilir ve doğal yolla bile gebelik sağlayabiliriz. Ampirik ilaç tedavilerinde, antioksidanlar ( E vitamini, C vitamini ) oksidatif strese bağlı teratozoospermi veya DNA hasarı düşünülen olgularda faydalı olabilir. Lökospermi durumunda endometazin, tetrasiklin etkilidir ve prostoglandin inhibisyonu sonucu sperm motilitesini artırabilecek endometazin ile tedaviye devam edilebilir. Testisin  artmış resistivite indeksinde mikrosirkülasyonu düzenlemek ve cAMP artışı ile sperm motilitesini düzeltebilmek amacıyla pentoksifilin faydalı olabilir. Ampirik tedavi grubunda ayrıca L- Arginin, Karnitin içeren preparatlar kullanılabilir. Ampirik tedavilerin % 100 etkinliği kanıtlanmamış tedaviler olmasına karşın, etkili olduğu birçok bilimsel çalışmada ortaya konmuştur. Ancak aksini belirten çalışmalarda mevcuttur.

Sonuç olarak ister doğal yolla gebelik sağlama sürecinde, isterse üremeye yardımcı tekniklerin uygulanması öncesi dönemde, erkek infertilite tedavileri Ürologlarca önemsenir. Bu anlamda gebelik oluşturma  sürecinde bu medikal veya cerrahi tedaviler şansımızı artırmak amacıyla uygulanmaktadır.