Sperm Tahlili

Sperm tahlili çocuk istemi ile üroloğa başvuran erkek hastalarda ilk istenecek tetkikdir. Doğru bilgi vermesi açısından sperm tahlili 2 – 5 günlük cinsel perhizle verilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü  ( WHO )  2010 referans değerlerine  göre normal bir sperm tahlili aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Spermiyogram ( WHO 2010 )

Semen hacmi                                                                                           >     1.5 ml

Semen Ph                                                                                                >    7.2

Toplam sperm sayısı                                                                                >    39 milyon / ejekulat   

Sperm sayısı / ml                                                                                     >    15 milyon/ml

Total motilite  ( PR + NP )                                                                        % 40

( İleri hareketli + yerinde hareketli spermler yüzdesi )

Progresive motilite  ( PR )                                                                        % 32

( ileri hareketli spermler yüzdesi )

Sperm vitalitesi                                                                                         % 58

( Sperm canlılığı yüzdesi )

Yuvarlak hücre sayısı / ml                                                                         <    5 milyon

Lökosit sayısı / ml                                                                                     <    1milyon

Morfoloji ( Kruger kriterlerine göre )                                                           % 4