Sperm DNA Hasarı

Sperm testim normal, baba olamıyorum…
( Sperm DNA Hasarı )
Dünyada ve ülkemizde çocuk sahibi olmak isteyen her 100 aileden yaklaşık 15 i problem yaşamakta ,çocuk sahibi olmak için hekimlere başvurmakta ve duruma göre yardımcı üreme tedavilerine ihtiyaç duymakatadır. Yardımcı üreme tedavilerinin gelişmesi ve teknolojinin kullanılması ile beraber başarı oranları son yıllarda artmıştır. Ne var ki tüm gelişmelere rağmen % 100 başarı hala mümkün değildir. Çocuk sahibi olamayan ailelerde problem, kadına bağlı faktörlerle beraber yaklaşık % 50 sebeb erkek kaynaklıdır.
Erkek kısırlığı durumlarında uygulanacak tedavilerle, kadın faktörü normal ise doğal yoldan gebelik elde edilebilir. Edilemediği durumlarda spermlerin durumuna göre yardımcı üreme tedavileri uygulanır
Erkek kısırlığı olduğu düşünülen bir hastada istenecek ilk tetkik basit bir sperm testi olmalıdır. Burada test öncesi 3-5 günlük cinsel perhizin yapılması önemlidir. Sperm testi ( sayı, hareket veya morfolojik olarak ) bozuk olan hastalarda gerekli araştırmalar yapılır ve duruma göre hormon testleri, doppler usg, genetik analizler incelenir. Sonuçlara göre medikal veya cerrahi tedaviler planlanır. Gerekirse üremeye yardımcı tedavilere geçilir. Ancak, rutinde bakılan genel sperm testinin normal olarak değerlendirilmesi spermlerin normal olduğu anlamına gelmeyebilir. Sperm başı içerisinde bulunan genetik materyalin yani sperm DNA sının bozukluğu,hasarlı olması durumlarında gebelik elde etmek veya devamını sağlamak zorlaşır. Bu sebeble rutin sperm testi normal olan erkeklerde herzaman doğal yoldan gebelik sağlanabileceği düşünülmemelidir. Sperm DNA hasarları genel, rutin bakılan sperm testinde tespit edilemez. Bunun için Sperm DNA Fragmantasyon testi yapılır. Sperm DNA Fragmantasyon testi ile sperm başının içindeki genetik materyal incelenir ve hasar oranları belirlenebilir. Sperm DNA hasarı bulunan erkeklerde doğal yoldan gebelik oranları azalmakta, gebelik oluşmuş çiftlerde abortus ( düşük, gebelik kaybı ) oranları artmaktadır. Ayrıca aşılama ( IUI ) başarıları oldukça azalmakta ve bu hastalarda önerilen yardımcı üreme tedavileri tüpbebek uygulaması olmaktadır. Sperm DNA hasarını sigara kullanımı, kötü beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler, erkeklerde varikosel olması gibi sebebler tetikleyebilir. Bu durumlarda nedene yönelik tedavi ile beraber ilaç tedavileri planlanabilir. Yani sperm DNA hasarı tedavi edilebilir bir durumdur. Sperm DNA hasar tedavileri ile birlikte gebelik ve gebelik devamının şansı artacaktır.
Sonuç olarak, kadın ve erkek faktörünün, sperm testinin normal göründüğü ancak gebelik sağlanamayan ailelerde sperm DNA hasarları akılda tutulmalıdır. Uzun süre gebelik sağlayamamış, tekrarlayan gebelik kaybı olmuş, başarısız aşılama öyküsü olan ailelerde erkeklere, sperm DNA hasarı bakılması önemlidir.