Fizik Muayene

Genel ve Ürolojik fizik muayene yapılmalıdır.

Genel muayene : Hastanın dış görünüşü, vücut yapısı, jinekomasti ( meme gelişimi ) kıllanma tipi, sekonder seks karakterleri  değerlendirirlir. Örneğin klinefelter sendromunda tipik bir dış görünüm olabilir. Önükoid vücut yapısı ( kollar ve bacak uzunlukları arası orantısızlık ), dar omuzlar, kadın tipi kalça, meme gelişimi, kıllanmada azlık, gelişmemiş testisler.

 

Ürolojik  muayene : penis, üretra, testisler, epididimler, vaz deferens, prostat, seminer veziküller, pampiniform pleksus değerlendirilir. Penis anormallikleri ( peyroni hastalığı, erektil disfonksiyon ) cinsel ilişki problemleri ile infertilite sebebi olabilir. Hipospadias, epispadias sperm iletim bozukluğu yaratabilir.  Testis yerleşimleri, büyüklükleri, kıvamları karşılıklı değerlendirilmelidir.  Testislere olan hormon uyarımı azlığında testisler küçük ve yumuşaktır.

 

Klinefelter sendromu gibi genetik bozuluklarda testisler küçük ve serttir. Heriki taraf testislerde boyut farkı ve yüzeyinde düzensizlik testis tümorünü düşündürür. Epididim normalde testis arkasında yumuşak bir bezdir. Enfeksiyonlarında sert ele gelir ve tıkanıklılığa sebeb olabilir. Vas deferens denilen sperm kanallarının yokluğu tıkayıcı tip azospermi ile sonuçlanır. İki taraflı  vas deferens yokluğunda genetik hastalık düşülmelidir. Rektal muayene sırasında prostat düzgün yüzeyli at kestanesi şeklinde hissedilir. Hipogonadizim olgularında volümünde yaşa bağlı büyüme görülmez ve küçük kalır. Hamur gibi yumuşak yoğunlukta bulunması prostat iltihabına, bütün halinde büyümesi benign prostat hiperplazisine ( iyi huylu prostat büyümesi ), düzensiz ve sert nodüllerin hissedilmesi ise kanserine işaret eder. Prostat ve seminal veziküllerin daha detaylı ileri tetkiki transrektal ultrasonografi ile mümkün olur.

 

ampiniform pleksusun muayenesi varikosel varlığı açısından önemlidir. Ayakta ıkınarak pampiniform pleksusun ele gelmesi hafif ( 1. derece ), ayakta muayenede hissedilmesi orta (  2. derece ), muayenede pleksusun  gözle görülmesi ileri ( 3. derece ) varikoseldir.