Erken Boşalma

Erken boşalma, tıpta prematür ejekulasyon olarak tanımlanır. Hayatı tehdit eden bir durum olmamasına rağmen erkeklerde özgüven kaybı, çiftlerde cinsel tatminde azalma, sosyal problemler ve hayat kalitesinde anlamlı bozulmaya yol açabilir. Tam bir tanımı belirtilmemekle beraber çoğu çalışmada vajinal birleşme ile beraber sertleşmiş penisin 2 dakikadan kısa bir sürede boşalması, prematür ejekulasyon olarak tariflenir. Ancak şu unutulmamalıdır ki çiftlerin karşılıklı cinsel memnuniyetleri ve orgazmları 2 dakikanın altında bir ejekulasyon süresinde ise erken boşalma olarak tariflenemez. Prematür ejekulasyon erkekler arasında % 30 – 40 oranında bulunur. Prematür ejekulasyonun 2 tipi vardır: ilk ilişki ile beraber olan primer,daha önceki ilişkilerde bir problem yokken sonradan oluşan sekonder tiptir. Diğer bir sınıflama organik ve psikopatolojik şeklindedir. Organik nedenler arasında spinal kord yaralanmaları, multipl skleroz, opiat kullanımı sonrası gibi nedenler sayılabilir. Psikopatolojik faktörler ise eşler arası çatışma, anksiyete, çocuklukta yanlış cinsel bilgilendirme, ailevi problemler gibi psikojenik faktörlerdir.

Prematür ejekulasyonun tedavisi ilaçsız ( davranışsal, psikoseksüel ) veya çeşitli ilaçlarla ( ağızdan alınan, penise sürülen )  yapılabilir. Masters ve Johnson yönteminde öncelikle erkeğin cinsel ilişki sırasında kendini kontrol etmesi önerilir. Erkeğin kendini kontrol etmesi demek, boşalmadan hemen önce bunu hissederek ilişkiye ara vermesini öğrenmesi demektir. Boşalacağını hissettiği zaman kendini geri çekerek ya da dikkatini başka tarafa dağıtarak boşalmayı durdurmaya çalışmalıdır. Bu alıştırmalara önce masturbasyon sırasında deneyerek başlanması uygun olur. Masturbasyon sırasında boşalmadan hemen önce ara verip, ereksiyonun azalması beklenir ve sonra yeniden devam edilir. Hatta bu sırada idrar tutar gibi kasların kasılması da boşalmayı kontrol etmede yararlıdır. Bu uygulama 2-3 kez yapılır. Haftada 1 – 3 kez alıştırma tekrarlanmalıdır. Daha sonra cinsel ilişki sırasında aynı alıştırmalara geçilir. Başlangıçta ilişkiye girmeden boşalmayı önleme çalışmaları yapılır. Tam boşalma zamanı ilişkiye ara verilir ve sertleşme bir miktar kaybolana kadar beklenir, arkasından tekrar devam edilir. Bunda da kendinden emin olunduktan sonra artık penisin vajen içerisindeyken boşalmanın geciktirilmesi alıştırmalarına başlanır. Bu sırada en uygun pozisyon erkeğin sırt üstü yattığı, kadın-üstte pozisyonunda cinsel birleşmedir. Ancak bu şekilde erkek boşalmasını en iyi kontrol edebilir. Aynı şekilde burada da boşalmadan hemen öncesi hissedilerek eşe işaret verilir ve ilişki kesilir, bir müddet bekledikten sonra tekrar devam edilir. Bütün bu uygulamalar zaman alabilir. Haftalarca sürebilir. Sabırlı olmak ve tedavinin uzun sürebileceğine inanmak gerekir. Fayda olmadığı durumlarda seks terapisi almak üzere hekimden yardım alınmalıdır.

Prematür ejekulasyonun ilaçlarla tedavisi :

Prematür ejekulasyonun oluşum ve gelişim mekanizması tam bilinmemesine rağmen santral sinir sisteminde ejekulasyonu düzenleyen merkezlerde serotonin ( 5 HT ) seviyesi ve serotonin reseptör duyarlılığı değişiklilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Santral sinir sisteminde 5 HT1b ve 5 HT2c reseptör uyarımı ejekulasyonu geçiktirmektedir. Bu nedenle günümüzde ilk ilaç seçeneği SSRI grubu denilen ilaçlardır.  Fluksetin, paroksetin, sertalin bazılarıdır. Genellikle bu ilaçların etkisi 15. günden önce başlamaz ve hastaların sabırlı olmaları tavsiye edilir. Bunun dışında trisiklik antidepresanlar, gamaaminobutirikacid grubu anksiyolitikler, dopamin blokerler gibi seçeneklerde kullanılabilir. Peniste sinir duyarlılığını azaltıcı kremlerin de etkisinden yararlanılabilir. Bu amaçla lokal anstezik olarakta kullanılan prilokain veya lidokain içeren kremlerin cinsel ilişki öncesi penise sürülmesi faydalı olabilir. Bu ilaçlarla tedavi seçenekleri sırasnda kondom ( prezevatif ) kullanımı da tavsiye edilebilecek bir uygulamadır.