Erkek Kısırlığı

İnfertilite ( kısırlık ), çiftlerin bir yıl korunmasız, düzenli bir  cinsel ilişkisine  rağmen doğal yolla gebelik sağlayamamasıdır. Bu çiftlerin kadın doğum uzmanı ve üroloji uzmanı tarafından ortak, koordineli  bir değerlendirmeyle tetkik edilip  takipleri yapılmalıdır.

İnfertiliteyle başvuran çiftlerin araştırmasında üroloji uzmanlarınca  erkek partner değerlendirilmelidir. Erkeğin öncelikli olarak araştırılması kolay, ucuz ve çabuk sonuçlanabilir olması açısından avantajlıdır.

Erkeklerin değerlendirilmesine iyi bir hikaye alınarak başlanılması, bu  hasta grubunun  takiplerini kolaylaştıracaktır. Eş ile beraber hikayenin alınması, infertilitenin süresi, cinsel aktiviteleri, seksüel fonksiyonlar, kadın faktörü sorgulanmalıdır. Üreme üzerine olumsuz etkileri olan hastalıklar ( şeker hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, nörolojik hastalıklar ), ilaç kullanımları, geçirilmiş enfeksiyonlar, yüksek ateşli hastalıklar, geçirilmiş cerrahi müdahaleler, yüksek ısı, kimyasal ajanlar, sigara ve alkol tüketimi olumsuz sperm parametreleri oluşturabilir.

Fizik muayenede genel olarak vücut yapısı, kıllanma durumu, meme gelişimi, kadın tipi görünüm incelenmelidir. Ürolojik muayenede penis, idrar kanalı ağzı, testisler(  hayalar ), epididim ,sperm kanalları, prostat, varikosel varlığı değerlendirilmelidir.

İnfertil erkeğin değerlendirilmesinde pek çok test mevcuttur. Ancak ne her erkek tek bir test ile yeterince değerlendirilebilir ne de bütün testler her hastaya mutlaka yapılmalıdır. İnfertil erkeğin incelenmesinde ilk değerlendirme ucuz, hızlı ve karar verdirici olmalıdır. Sperm testi ( semen analizi, spermiyogram ) ilk istenecek tetkiktir. Doğru karar açısından bir ay içinde yapılmış 2 semen analizi görülmelidir. Semenin rengi, akışkanlığı, iltihabi hücre varlığı, sperm sayısı, hareketi , anormal yapılı spermlerin varlığı değerlendirilir. Hiç sperm bulunmaması halinde ( azospermi ) pellet testi uygulanmalı ve teyit edilmelidir. Sperm testi bozukluğu olan hastalarda duruma göre daha  ileri, tetkikler yapılarak tedavi süreci belirlenmeye çalışılır. Hormon testleri, genetik analizler, doppler ultrasonografi, transrektal ultrasonografi her hasta için istenecek ileri  testler olmamakla beraber gereklilik halinde yapılmalıdır. Sperm sayısı 10 milyon/ml’ den az olanlarda hormon testleri, 5 milyon/ml’ den az olanlarda genetik analizler önerilir. Transrektal ultrasonografi sperm kanallarında tıkanıklık düşünülen hastalarda yapılmalıdır.

Sonuç olarak hikaye , fizik muayene, semen analizi ve tanı testlerine dayanarak hasta belirli bir tanı kategorisine konur ve  tedaviye başlanır.Nedensel faktörlerin spesifik tedavisi yanısıra ampirik medikal tedaviler uygulanır. Ayrıca  antioksidandan zengin diyetler de önerilebilir. Tedavi süreci içerisinde infertil erkek hastanın tedaviye vereceği cevap ve kadın faktörün durumuna göre  yardımcı üreme teknikleri uygulanabilir. Aşılama , klasık tüp bebek ( IVF ) , mikroenjeksiyon tüpbebek ( ICSI ) gibi yardımcı üreme teknikleri seçilebilir. Yine bunların seçimi ve uygulanabilirliği infertil çiftlerin durumu ve semen analizi parametrelerine göre belirlenir. Bu şekilde infertil çiftlere en uygun tedavi seçimi yapılıp maksimum düzeyde sonuç almak mümkün olur.