Doktorun Yazısı


Değerli Hastalarımız

Son yıllarda artan infertilite yani kısırlık problemi, dünyada tıbbi bir rahatsızlık olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde ise çocuk sahibi olamama durumu, aslında tıbbi bir problem olarak bir çoğu çözümlenebilirken, sosyal sıkıntılar da oluşturabilmektedir. Özellikle büyükşehir dışı yerleşim alanlarında aileden ve çevreden oluşabilecek baskı endişeleri ile tedavilerde zorluklarla karşılaşılabilir. Kısırlık problemi toplumda % 15 oranında görülür. Bunun % 50 sebebi erkek faktörleri, %50 sebebi de kadın faktörlerine bağlıdır. Erkeklere bağlı kısırlık problemleri ataerkil bir toplum olarak yaşadığımızdan olsa gerek, sosyal problemleri artırabilmekte ve erkeğe bağlı kısırlık tedavilerini güçleştirmektedir. Geçmişte özellikle azospermi denilen, sperm testinde gebelik sağlayabilecek sperm hücresi bulunmayan erkeklerde tedavi konusunda yetersiz kalmamız erkeklere bağlı kırıslıkta sosyal problemleri körüklemiş olabilir. Ancak bugün için, bu hasta grubuna bile tüp bebek yöntemi kullanarak % 60’ a varan oranlarda babalık duygusunu tattırabilmemiz, özellikle erkek kısırlığı tedavilerinde toplumumuzdaki kısırlığa bakış açısını günden güne pozitif yönde değiştirmektedir. Umutsuz diye düşünülen birçok erkek hastamızın dahi çocuk sahibi olabildiği günümüzde, üroloji kliniklerine tedavi olmak üzere başvuran erkek hasta sayısı günden güne artmaktadır. Tüp bebek uygulamalarında tecrübeli kadın doğum uzmanlarının; erkek kısırlığı konusunda tecrübeli ürologlarla koordineli çalışması ailedeki kısırlık problemini çözmede başarı şansını artırmaktadır. Bu sebeple bir yandan kadın faktörünün değerlendirilmesi diğer yandan erkek hastanın ürolog tarafından takip ve tedavisinin yapılması önerilir. Bu anlamda erkek kısırlığı problemi olan hastalarımızın, bu konuda tecrübeli ürologlar tarafından değerlendirilip tedavi ve takiplerinin yapılması, zaten % 100 başarılı olunamayan infertilite tedavilerinde maksimum başarı için önemlidir. Bu siteyi, erkek kısırlığı konusunda aileleri bilgilendirmek; mevcut bilgi birikim ve tecrübelerimi yaşadığım yöreye aktarmak, kısırlık problemi olan aileler ve erkek hastalara katkıda bulunmak amacıyla oluşturdum. Yazıları ve bilgileri oluştururken güncel ve ziyaretçilerin anlayabileceği şekilde olmasına çalıştım. Faydalı olmasını umuyor ve hepinize çıktığınız bu zahmetli yolda, evinize çocuğunuzla mutlu bir şekilde dönmenizi diliyorum…