Değerlendirme

İnfertilite ( kısırlık ), çiftlerin bir yıl korunmasız, düzenli bir  cinsel ilişkisine  rağmen doğal yolla gebelik sağlayamamasıdır. Normal koşullarda çocuk sahibi olmak isteyen çiftler 6 ay içerisinde % 65 , bir yıl içinde de de % 90 ihtimalle gebelik sağlayabilirler. Bu sebeble hiçbir problemi olmayan yeni evli bir çiftin bir takım önerilerle bir yıl çocuk sahibi olmaları için beklenmesi uygun olur . Ancak bu süreyi tamamlayan çocuk sahibi olamamış veya  cocuk sahibi olmasına engel oluşturabilecek bir hastalık söz konusu çiftlerde tıbbi yardım tavsiye edilmelidir. Bu çiftler kadın doğum uzmanı ve üroloji uzmanı tarafından ortak, koordineli  bir değerlendirmeyle tetkik edilip  takipleri yapılmalıdır.

İnfertil bir çiftte genel yaklaşımda önemli nokta, her çift için uygun yolun seçilmesi, infertilite süresi, çiftlerin yaş durumları gibi tanımlayıcı faktörlerin değerlendirilmeye alınmasıdır.

İnfertiliteye  yaklaşımda en büyük değişim, tek başına kadının veya  erkeğin  değerlendirilmesinden çok, sorunun bir aile problemi olarak kabul edilmesi,  değerlendirme ve tedavinin her iki eşi de kapsamasının gerekliliğinin genel kanı olarak kabul görmesidir. WHO’nun ( Dünya Sağlık Örgütü ) yaptığı bir çalışmada erkek ve kadınların yaklaşık eşit oranda ( Erkek: %45, Kadın: %47 ) fonksiyonel üreme bozukluğuna sahip olduğu ve erkeklerin % 6’sında azospermi ve kadınların % 16’sında over yetmezliği gibi  ciddi şekilde kısırlık problemi yaratan  tanılar saptanmıştır. Genel olarak infertilitenin  1/3’ünden erkekler, 1/3’ünden kadınlar ve 1/3’ünden de her iki partner birlikte sorumlu tutulmuştur. Ancak son yıllarda tüp bebek konusunda deneyimlerin artması ve özellikle eskiden umutsuz olan azospermik erkek  hasta grubunda MikroTese ( erkeğin hayalarından  mikrocerrahi tekniklerle sperm bulunup çıkarılması ) yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu erkeklerin % 50 oranında çocuk sahibi olabilmeleri ile beraber tedaviye başvuran erkek infertil hasta populasyonunda artışa sebeb olmuştur.

İnfertiliteyle başvuran çiftlerin araştırmasında üroloji uzmanlarınca  erkek partner değerlendirilmelidir. Erkeğin öncelikli olarak araştırılması kolay, ucuz ve çabuk sonuçlanabilir olması açısından avantajlıdır.

Erkeklerin değerlendirilmesine iyi bir hikaye alınarak başlanılması, bu  hasta grubunun  takiplerini kolaylaştıracaktır. Eş ile beraber hikayenin alınması, infertilitenin süresi, cinsel aktiviteleri, seksüel fonksiyonlar, kadın faktörü sorgulanmalıdır. Üreme üzerine olumsuz etkileri olan hastalıklar ( şeker hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, nörolojik hastalıklar ), ilaç kullanımları, geçirilmiş enfeksiyonlar, yüksek ateşli hastalıklar, geçirilmiş cerrahi müdahaleler, yüksek ısı, kimyasal ajanlar, sigara ve alkol tüketimi olumsuz sperm parametreleri oluşturabilir.

Fizik muayenede genel olarak vücut yapısı, kıllanma durumu, meme gelişimi, kadın tipi görünüm incelenmelidir. Ürolojik muayenede penis, idrar kanalı ağzı, testisler(  hayalar ), epididim ,sperm kanalları, prostat, varikosel varlığı değerlendirilmelidir.

İnfertil erkeğin değerlendirilmesinde pek çok test mevcuttur. Ancak ne her erkek tek bir test ile yeterince değerlendirilebilir ne de bütün testler her hastaya mutlaka yapılmalıdır. İnfertil erkeğin incelenmesinde ilk değerlendirme ucuz, hızlı ve karar verdirici olmalıdır. Sperm testi ( semen analizi, spermiyogram ) ilk istenecek tetkiktir. Doğru karar açısından bir ay içinde yapılmış 2 semen analizi görülmelidir. Semenin rengi, akışkanlığı, iltihabi hücre varlığı, sperm sayısı, hareketi , anormal yapılı spermlerin varlığı değerlendirilir. Hiç sperm bulunmaması halinde ( azospermi ) pellet testi uygulanmalı ve teyit edilmelidir. Sperm testi bozukluğu olan hastalarda duruma göre daha  ileri, tetkikler yapılarak tedavi süreci belirlenmeye çalışılır. Hormon testleri, genetik analizler, doppler ultrasonografi, transrektal ultrasonografi her hasta için istenecek ileri  testler olmamakla beraber gereklilik halinde yapılmalıdır. Sperm sayısı 10 milyon/ml’ den az olanlarda hormon testleri, 5 milyon/ml’ den az olanlarda genetik analizler önerilir. Transrektal ultrasonografi sperm kanallarında tıkanıklık düşünülen hastalarda yapılmalıdır.

Sonuç olarak hikaye , fizik muayene, semen analizi ve tanı testlerine dayanarak hasta belirli bir tanı kategorisine konur ve  tedaviye başlanır.Nedensel faktörlerin spesifik tedavisi yanısıra ampirik medikal tedaviler uygulanır. Ayrıca  antioksidandan zengin diyetler de önerilebilir. Tedavi süreci içerisinde infertil erkek hastanın tedaviye vereceği cevap ve kadın faktörün durumuna göre  yardımcı üreme teknikleri uygulanabilir. Aşılama , klasık tüp bebek ( IVF ) , mikroenjeksiyon tüpbebek ( ICSI ) gibi yardımcı üreme teknikleri seçilebilir. Yine bunların seçimi ve uygulanabilirliği infertil çiftlerin durumu ve semen analizi parametrelerine göre belirlenir. Bu şekilde infertil çiftlere en uygun tedavi seçimi yapılıp maksimum düzeyde sonuç almak mümkün olur.